Certificaten

Partijkeuringen en/of AP04 onderzoek

Het keuren van partijen grond/zand/klei/leem in depot of in-situ volgens bouwstoffenbesluit.

BRL1001 Certificaat

Milieukundig bodemonderzoek

Het nemen van grondmonsters en plaatsen van peilbuizen voor grondwater om de kwaliteit van de bodem te bepalen voor een bouwvergunning, wijziging bestemmingplan, aan en verkoop, nulsituatie of om andere redenen.

BRL2001 Certificaat

Watermonstername

Het nemen van grondwatermonsters van ondiepe en diepe peilbuizen om de kwaliteit van het grondwater te bepalen.

BRL2002 Certificaat

Landbodem saneringen

Het onafhankelijk milieukundig begeleiden van ontgraven van verontreinigde grond.

BRL6001 Certificaat

In-situ techniek bodemsaneringen

Het onafhankelijk milieukundig begeleiden van saneringstechnieken om verontreinigingen in de bodem te kunnen reinigen.

BRL6002 Certificaat

Certificering kwaliteitsmanagement

Systeem om alle processen en de daarbij behorende BRL’s goed te kunnen dateren en monitoren van de kwaliteit van SMV.

ISO9001 Certificaat